Звіт директора

Красилівського навчально-виховного комплексу

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області на загальношкільних зборах трудового колективу

за 2016/2017 навчальний рік

Шановні присутні!

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників НВК, посадовими обов’язками директора навчального закладу, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НВК

Рік заснування

1957 рік

Повна назва навчального закладу

Красилівський навчально-виховний комплексу

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області

Директор НВК

Медведська Наталія Олександрівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». Заклад очолює з вересня 2016 року, адміністративний стаж роботи – 17 років.

Контингент учнів

На початок навчального року у НВК було 110 учнів прибуло – 4 учні, вибуло – 5 учнів. На кінець 2016/2017 навчального року у 11 класах навчалося 109 учнів, з них 1 – 4 класів – 38 учнів, 5 – 9 класів – 43 учні, 10 – 11 класів – 28 учнів. Випускників 9 класу – 12 учнів, випускників 11 класу – 20 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 1 учень, срібною – 3 учні. Всі учні 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Після закінчення 9 класу до 10 класу агротехнічного ліцею пішли навчатися 2014/2015 н.р. із 13 – 11, 2015/2016 н.р. із 17 – 15 учнів, 2016/2017 н.р. із 8 – 6 учнів.

Мова навчання

Українська

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався у 10-11 класах за математичним профілем (28 учнів).

Педагогічний колектив

У навчальному закладі працює 27 педагогічних працівників: 24 мають вищу освіту, 1 – незакінчену вищу, 2 - середню спеціальну. Серед них: 16 – «Спеціаліст вищої категорії», 3 – «Спеціаліст І категорії», 2 – «Спеціаліст ІІ категорії», 6 – «Спеціаліст». Два педагогічні працівники мають звання "Учитель-методист", 10 - «Старший учитель».

Забезпечення харчуванням

Гарячим харчуванням у 2016/2017 навчальному році було охоплено 84 учні. З них – пільгових категорій: 7 учнів з малозабезпечених сімей 1-4 класів, 6 учнів 5-11 класів та 6 учнів воїнів-учасників АТО, які харчувалися бюджетним коштом. За рахунок батьківської плати харчувався 71 учень. Загалом гарячим харчуванням було охоплено 84 (77%) учнів закладу. Витрати на організацію харчування склали 98071 грн.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив у 2016/2017 н.р. працював над проблемою «Формування громадянина України: дидактичний, виховний та розвивальний аспекти». Учителі НВК брали активну участь у районних, обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, онлайн-конференціях, засіданнях методичних об’єднань, районних і обласних семінарах, у проведенні майстер-класів, методичних практикумів, шкіл підвищення педагогічної майстерності, постійно діючих семінарах для педагогічних працівників. Учитель інформатики та фізики, класний керівник І-М курсу (10-М класу) Дудник Т.В здобула перемогу (ІІІ місце) у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "Виховати особистість" в номінації "Вчитель загальноосвітнього навчального закладу". Також Тетяна Василівна була учасником фахового конкурсу «Учитель року-2017» у номінації «Інформатика». Учитель трудового навчання та образотворчого мистецтва Пилипенко О.С. посів ІІ місце в змаганнях з настільного тенісу серед працівників навчальних закладів Ставищенського району.

На високому рівні було проведено засідання майстер-класу для вчителів географії району з теми "Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми по підготовці до природничих конкурсів та олімпіад" учителем-методистом Кравцем С.В.

Сучасною перспективною формою підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності для педагогічних працівників є обласні професійні об’єднання на базі навчальних закладів Київщини. Учасниками таких форм роботи були 3 педагоги НВК: учитель української мови та літератури Грузинська О.О. (майстер-клас Рудницької О.А., учителя української мови та літератури Бучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4), практичний психолог Волинець Г.В. (майстер-клас Стрільник М.В., практичного психолога Ставищенського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – юридичний ліцей» №2), учитель фізичної культури Пужко Т.І. (педагогічна студія Мариніної О.В.,Багач С.М., учителів фізичної культури Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7).

Гурткова робота

У НВК працювало 4 гуртки: «Мистецтво нашого народу» (керівник Халупа І.В.), театральний (керівник Баранівська Н.П.), «Настільний теніс», «Баскетбол» (керівник Іваненко С.В.).

Працювали секції дитячо-юнацької спортивної школи: футбол, легка атлетика (керівники Пужко Т.І., Русаков І.О.)

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз 16 учнів здійснювався шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 19 навчальних кабінетів,

- комп’ютерний клас з мережею Інтернет;

- кабінет психолога з персональним комп’ютером;

- кабінет педагога-організатора та соціального педагога;

- 2 навчальні майстерні;

- 2 спортивні зали;

- 1 навчальна лабораторія;

- актова зала;

- бібліотека з читальною залою та персональним комп’ютером (Бібліотечний фонд налічує 14119 примірників художньої та навчальної літератури, 2242 підручники);

- шкільний методичний кабінет з персональним комп’ютером;

- шкільний музей;

- їдальня;

- кабінет медичної сестри;

- спортивний майданчик;

- пришкільний інтернат для учнів з інших населених пунктів;

- філіал ДЮСШ;

- 2 шкільних автобуси;

- 1 мікроавтобус;

- 3 легкових автомобілі.

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюється відділом освіти Ставищенської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення НВК здійснюється в повній відповідності з робочим навчальним планом навчально-виховного комплексу.

У 2016/2017 навчальному році навчальний заклад був забезпечений штатними працівниками на 100%.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

У навчально-виховному комплексі працює 27 педагогічних працівників, з них - 24 мають вищу освіту, працюючих не за фахом немає, а також – 16 працівників технічного персоналу.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації за різними формами (проблемні, очно-заочні, дистанційні) на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» й успішно проходити атестацію.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації НВК, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників закладу проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Перспективний план підвищення освітнього рівня педагогічних працівників подано у таблиці:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

4

4

4

4

4

4

Атестація педагогічних працівників зазначена нижче:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2

6

5

Атестація вчителів НВК як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Звіт про атестацію вчителів за 2016/2017 н.р. відображено у таблиці:

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

1

3

4

І

1

1

ІІ

Спеціаліст

Учитель-методист

Старший учитель

1

3

4

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійний розвиток працівників», Державної програми «Вчитель», наказів Красилівського НВК від 01.09.2016 №01-10/112 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховного комплексу у 2016/2017 навчальному році», відділу освіти Ставищенської РДА від 06.06.2017 №254 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів Ставищенського району в 2016/2017 навчальному році», згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету діяльність шкільної методичної служби у 2016/2017 навчальному році була спрямована на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, модернізацію форм та практико-орієнтованого змісту науково-методичної роботи з педагогами закладу, розвиток творчої особистості вчителя, учня; підвищення результативності навчально-виховного процесу. Головні зусилля було зосереджено на створенні умов для навчання й саморозвитку педагогічних працівників упродовж професійної діяльності, підвищенні їхньої професійної майстерності, модернізацію змісту діяльності закладу в умовах реформування української школи, ефективне втілення інновацій.

Із метою модернізації змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, оновлення форм і методів навчання та виховання учнів відповідно до сучасних вимог змісту освіти зусилля педагогів були спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми “Формування громадянина України: дидактичний, виховний та розвивальний аспекти”.

Протягом 2016/2017 н.р. 4 педагоги НВК проходили курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Із них 2 педагоги пройшли навчання на курсах з проблеми (Забудько Н.М., Полотняк Н.В.), 1- очно-заочної форми (Кравець С.В.), 1 – за дистанційною формою навчання (Пилипенко О.С.). Сучасною перспективною формою підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності для педагогічних працівників є обласні професійні об’єднання на базі навчальних закладів Київщини. Учасниками таких форм роботи були 3 педагоги НВК: учитель української мови та літератури Грузинська О.О. (майстер-клас Рудницької О.А., учителя української мови та літератури Бучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4), практичний психолог Волинець Г.В. (майстер-клас Стрільник М.В., практичного психолога Ставищенського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – юридичний ліцей» №2), учитель фізичної культури Пужко Т.І. (педагогічна студія Мариніної О.В.,Багач С.М., учителів фізичної культури Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7).

У 2016/2017 навчальному році творчо працювали методичні об’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Грузинська О.О.), вчителів початкових класів (керівник Порхун Н.Ф.), вчителів трудового навчання, музичного мистецтва, фізичної культури (керівник Пужко Т.І.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Полотняк Н.В.), класних керівників та вихователів (керівник Бецман О.Г), творча група із проблеми: «Формування громадянина України: дидактичний, виховний та розвивальний аспекти” (керівник Дудник Т.В.). Засідання мали як теоретичний, так і практичний характер з використанням інноваційних та інтерактивних технологій: лекції, ділові ігри, круглі столи, методичні діалоги, презентації, моделювання педагогічних ситуацій, обмін досвідом. Відкриті уроки та позакласні заходи продемонстрували високий професійний рівень педагогів навчального закладу.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь учителів у роботі засідань районних методичних об’єднань, районній школі професійного зростання (Забудько О.М., Халупа І.В.), майстер-класах (Баранівська Н.П., Порхун Н.Ф., Ваганов Л.Л.), методичних практикумах (Іваненко С.В., Дудник Т.В.), постійно діючих навчально-методичних семінарах (Бецман О.Г., Волинець Г.В.)

У 2016/2017 н.р. педагогічні працівники НВК брали участь у роботі районних творчих груп щодо реалізації цільових проектів: «Обдарована дитина» (керівник Кравець П.О.), «Психологічний супровід навчально-виховного процесу» (керівник Волинець Г.В.).

На базі нашого закладу було проведено заняття майстер-класу для вчителів географії району з теми «Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми по підготовці до природничих конкурсів та олімпіад». У рамках засідання Кравець С.В. провів відкритий урок у 7 класі з теми «Внутрішні води Африки», продемонструвавши високий професійний рівень як учитель-методист. Крім того, педагог поділився досвідом роботи з підготовки учнів до природничих конкурсів та олімпіад.

Продовжується робота щодо пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів НВК. З метою розвитку творчої ініціативи, стимулювання творчості та популяризації кращого педагогічного досвіду проводився районний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2017», у якому взяла участь учитель Дудник Т.В. у номінації «інформатика», узагальнивши досвід із теми «Використання проектних технологій на уроках інформатики у 5 класі».

Варто відзначити результативність інших професійних конкурсів. Висвітлила особливості виховної системи й пріоритетні напрямки виховної роботи з учнями Дудник Тетяна Василівна, учитель інформатики та фізики, класний керівник І-М курсу (10-М класу), яка здобула перемогу (ІІІ місце) у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "Виховати особистість" в номінації "Вчитель загальноосвітнього навчального закладу", презентувавши програму виховної роботи для учнів 5-9 класів «Особистісно орієнтований підхід до формування високоморальної толерантної особистості».

У навчальному закладі діє банк перспективного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Крім того, заслуговує схвалення творча індивідуальна робота вчителів, які узагальнили напрацьований досвід: Дудник Т.В. представила матеріали з теми «Використання проектних технологій на уроках інформатики у 5 класі».

Серед епізодичних методичних заходів з педагогами цікаво були проведені педагогічні читання з нагоди 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка, українського педагога-новатора, учителя математики й фізики, організатора народної освіти, психолого-педагогічні семінари “ Особистісні та професійні ресурси у роботі зі стресом, тривогою, травмою» та «Насильство: види, причини, наслідки», предметно-методичні тижні з математики (вчителі Лавренюк С.П., Полотняк Н.В.), із зарубіжної літератури (Бецман О.Г., Медведська Н.О.), з історії України (Забудько О.М., Калюжна Т.С.), англійської мови (Єфіменко П.І.), початкової школи (Халупа І.В., Баранівська Н.П., Забудько Н.М., Порхун Н.Ф.).

У 2016/2017 навчальному році кількісні та якісні показники участі закладу у інноваційній та дослідно-експериментальній діяльності реалізовувалися за 4 напрямами:

· Школа як осередок розвитку громади;

· Програма „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;

· Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі (Програма Intel@ «Навчання для майбутнього»;

· Формування громадянина України: дидактичний, виховний та розвивальний аспекти.

Також у закладі здійснюється дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня з теми «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів» (керівник Кравець С.В.)

Варто зазначити, що педагогічні працівники взяли участь у оновленні й обговоренні навчальних програм для учнів 5-9 класів на платформі Ed Era (5 педагогів). Таким чином учителі забезпечуватимуть формування компетентностей школярів як основної новації цьогорічного оновлення програм – упровадження наскрізних тем, які проходитимуть через основні предмети.

Достатня увага приділялася створенню умов для повноцінного функціонування шкільного методичного кабінету як інформаційно-методичного центру та центру творчості, розвитку професійної компетентності та самоосвіти педагогів. Передплачуються фахові періодичні видання, з¢являються нові навчально-методичні посібники, програмні педагогічні засоби навчання. Підвищилася активність педагогічних працівників в оволодінні мультимедійними засобами навчання. У 2016/2017 навчальному році було проведено 1562 уроки із використанням інформаційно-комунікативних технологій. Також протягом навчального року оперативною була робота Веб-сайту навчально-виховного комплексу, постійно оновлювалися розділи, не менше двох разів на тиждень з’являлася нова інформація у рубриці «Новини». Водночас ця робота потребує покращення.

Протягом року проводилася робота із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми забезпечення наступності в освітній роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи НВК. Здійснювалася реалізація заходів спільного плану роботи НВК та ДНЗ «Казка» на поточний навчальний рік. У листопаді на засіданні педагогічної ради обговорювалося питання «Про забезпечення наступності в роботі ДНЗ, початкової школи як одна з умов реалізації компетентнісного підходу до навчання» (вихователь Щербина Г.В.). З метою розвитку мотиваційного компоненту психологічної готовності до навчання в школі педагоги ДНЗ проводили екскурсії старших дошкільників до школи, до бібліотеки, на свято першого і останнього дзвоника. Організовувалися дитячі свята за участю дошкільників та учнів початкової школи, театралізовані вистави, спільні екскурсії. Крім того, класоводом 4 класу Порхун Н.Ф. були відвідані навчальні заняття у дошкільному закладі, районний майстер-клас з використання музейної педагогіки в дошкільному закладі (керівник Щербина Галина Василівна). Практичним психологом Волинець Г.В. проводилися заходи в рамках реалізації цільового проекту «Діагностика особистості учня». На кожного першокласника заведено індивідуальну «Картку» спостережень за розвитком, проводилися записи результатів діагностичних досліджень. Психологічне дослідження шкільної зрілості старших дошкільників є інформативним і для класоводів, і для батьків, оскільки ефективно складена програма дослідження, наявний аналіз показників основних компонентів готовності дітей до школи, що дозволяє зробити комплексний висновок про підготовку дітей до шкільного навчання. Здійснювалася просвітницька робота психолога Волинець Г.В. з батьками і класоводами, корисні рекомендації і практичні поради розміщуються на сайті НВК.

4. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Стан методичної роботи у навчально-виховному комплексі має безпосередній вплив на рівень навчально-виховного процесу.

Так, із 109 учнів закладу високого рівня досягли 7 учнів (7,1%), достатнього – 44 учні (44,9 %), середнього – 46 учнів (46,9%), початкового – 1 учень (1,1%). Таким чином, на високо-достатньому рівні у НВК навчався 51 учень (52 %). 11 учнів першого класу оцінювалися вербально, успішно засвоїли програмовий матеріал за новим Державним стандартом початкової освіти. Для 5 восьмикласників навчання теж здійснювалося за новим Державним стандартом базової середньої освіти.

6 учнів навчального закладу нагороджено Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”, чотири випускниці ІІ-М курсу (11 класу) є претендентами на отримання золотих та срібних медалей: Шарандак Діана Юріївна, Зінорук Аліна Олександрівна, Коваленко Оксана Іванівна, Дудник Наталія Сергіївна.

20 одинадцятикласників взяли участь у ЗНО-2017. Для складання ДПА у формі ЗНО учні обрали такі предмети: українська мова (20 учнів), математика (6 учнів), історія України (14 учнів), англійська мова (1 учень), біологія (6 учнів), географія (13 учнів).

12 учням 9 класу були вручені свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка, з них 6 (50%) отримали додатки з балами високого та достатнього рівня

У кінці навчального року у 1 класі здійснювалася перевірка сформованості загальнонавчальних компетенцій з української мови (списування та вміння читати), математики. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося вербально.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів НВК наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

2

7

0

0%

2

29%

5

72%

0

0%

3

14

0

0%

6

43%

6

43%

2

14%

4

6

0

0%

4

66%

2

34%

0

0%

5

6

0

0%

5

50%

3

50%

0

0%

6

6

0

0%

4

67%

2

33%

0

0%

7

14

1

7%

6

43%

3

21%

4

28%

8

5

0

0%

4

80%

1

20%

0

0%

9

12

0

0%

6

50%

6

50%

0

0%

І-М

8

0

0%

5

62%

3

37%

0

0%

ІІ-М

20

0

0%

6

30%

13

65%

1

5%

Всього

98

1

1%

47

47%

44

45%

7

7%

Учні НВК брали участь у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

За підсумками II етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін переможцями було визначено лише 2 учнів: Шарандак Діану (ІІ-М курс) із географії (вчитель Кравець С.В.) та Кучера Владислава (7 клас) з хімії (вчитель Онищук Л.М.).

Призерами цього ж етапу випробування стали такі школярі: Шарандак Д. (ІІ-М курс) ІІІ місце з правознавства (вчитель Калюжна Т.С.); Клочок Я. (ІІ-М курс) ІІ місце з англійської мови (вчитель Єфіменко П.І.) та з історії (вчитель Калюжна Т.С.), ІІІ місце з біології (вчитель Яструб Л.В.); Зінорук А. (ІІ-М курс) ІІІ місце з фізики (вчитель Дудник Т.В.); Дудник Н. (ІІ-М курс) ІІ місце з економіки (вчитель Кравець С.В.), Вуйко А. (ІІ-М курс) ІІІ місце з астрономії (вчитель Дудник Т.В.); Дудник Б. (9 клас) ІІ місце з географії (вчитель Кравець С.В.); Маринчук С. (9 клас) ІІІ місце з історії (вчитель Забудько О.М.); Логвинова О. (8 клас) ІІІ місце з хімії (вчитель Онищук Л.М.); Альмужна А. (7 клас) ІІ місце із зарубіжної літератури (вчитель Медведська Н.О.); Дудник Т. (7 клас) ІІ місце з фізики (вчитель Дудник Т.В.); Чехова А. (7 клас) ІІ місце з української мови та літератури (вчитель Кравець П.О.), Кучер В. (7 клас) ІІІ місце з математики (вчитель Полотняк Н.В.).

У II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у основній школі (7-9 класи) І місце посіла лише команда НВК із хімії (керівник – вчитель Коваленко Л.М.); ІІ місце здобула команда із української мови та літератури (керівник – вчитель Грузинська О.О.). У п'ятірку перших увійшли такі команди: ІV місце посіли команди НВК із географії (керівник – вчитель Кравець С.В.) та фізики (керівник – вчитель Дудник Т.В.); V місцеіззарубіжної літератури (керівник – вчитель Медведська Н.О.), історії (керівник – учитель Забудько О.М.), інформаційних технологій (керівник – вчитель Дудник Т.В.). У старшій школі (10-11 класи) досягли таких результатів: І призове місце посіла лише команда навчального закладу із географії (керівник – вчитель Кравець С.В.), ІІІ місце – із англійської мови (керівник – вчитель Єфіменко П.І.), історії (керівник – учитель Калюжна Т.С.), економіки (керівник – вчитель Кравець С.В.). П'ятірку перших склали такі команди: ІV місце – із біології (керівник – вчитель Яструб Л.В.), математики (керівник – вчитель Лавренюк С.П.), астрономії, інформаційних технологій (керівник – учитель Дудник Т.В.); V місце з фізики (керівник – учитель Дудник Т.В.), правознавства (керівник – учитель Калюжна Т.С.), образотворчого мистецтва (керівник – учитель Пилипенко О.С.). Загалом у цьому навчальному році Красилівський НВК посів лише 8 місце (основна школа, 7-9 класи) та ІV місце (старша школа, 10-11 класи) серед навчальних закладів району у II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

Слід відмітити належну підготовку учнів до участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад із базових дисциплін у 2016/2017 навчальному році. Навчальний заклад у цьому етапі представляла Шарандак Д. (ІІ-М курс), яка виборола ІІІ місце у олімпіаді з географії. Високих результатів досягла учениця й у ІV (фінальному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, отримавши диплом ІІ ступеня (вчитель Кравець С.В.), (якісний показник - 100%).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №90 від 09.02.2006 "Про затвердження Положення про МАН учнівської молоді", з метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни в районі відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН України, в якому брали участь учениці ІІ-М курсу. Зінорук А., презентувавши свої дослідження у секції «Українська мова» з теми «Функціональні особливості застарілих слів та неологізмів у творах Ліни Костенко» (науковий керівник Грузинська О.О.), та Дудник Н., представивши у секції «Географія та ландшафтознавство» роботу з теми «Ґрунти Українських Карпат» (науковий керівник Кравець С.В.). Зінорук А. брала участь у II (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2017 році, в загальному заліку набравши 71,5 балів.

Варто відмітити, що у ІІ (районному) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика призерами стали: Шарандак Д. (ІІ-М курс) ІІІ місце (вчитель Грузинська О.О.), Чехова Р. (3 клас) ІІ місце (вчитель Забудько Н.М.).

У ІІ (районному) етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка школярі досягли таких успіхів: Щербина А. (І-М курс, 10-М клас) - ІІІ місце, Альмужна А. (7 клас) - ІІ місце (вчитель Кравець П.О.); Логвинова О. (8 клас) – ІІІ місце (вчитель Грузинська О.О.).

У ІІ (районному) етапі конкурсу художнього читання «Козацьке слово» переможцями стали: Альмужна Анастасія (3 клас); Забудько Дарина (7 клас) Вуйко Анна (ІІ-М курс), яких підготували учителі Забудько Н.М., Кравець П.О., Грузинська О.О.

Відповідно до наказу по НВК від 05.09.2016 №01-10/125 «Про організацію роботи міжшкільних факультативів на базі Красилівського НВК у 2016/2017 н.р.» було організовано навчання 14 учнів у осередку «Інтелект». Проте лише 1 учениця стала переможцем ІІ (районного) етапу Олімпіад: це Шарандак Д., вихованка вчителя географії Кравця С.В.

Протягом навчального року активізувалася робота педагогічних працівників по підготовці учнів до участі у різноманітних конкурсах із навчальних предметів. Так, найактивнішими були учні у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» (64 учні), у VІІІ Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2017» себе спробував 21 учень, долучилися до участі у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус-2016» 26 учнів закладу.

5. ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота в навчальному закладі протягом у 2016/2017 навчальному році була спрямована на впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програми виховної роботи закладу «Ключі до успіху», програми роботи з батьками «Школа і родина». Крім того, кожен класний колектив працював над реалізацією основних завдань Програми виховної роботи класу:

- 1 клас «Колосок» (класовод Халупа І.В.)

- 2 клас «Добро й милосердя єднають серця» (класовод Баранівська Н.П.);

- 3 клас «Паростки надії» (класовод Забудько Н.М.);

- 4 клас «Довкілля – дивовижна казка» (класовод Порхун Н.Ф.);

- 6 клас «Золоті зерна істини» (класний керівник Грузинська О.О.);

- 7 клас «Бути патріотом» (класний керівник Кравець С.В.);

- 8 клас «Я, родина, Україна» (класний керівник Полотняк Н.В.);

- 9 клас «Веселкова республіка» (класний керівник Яструб Л.В.);

- І-М курс «Поділись своїм теплом» (класний керівник Дудник Т.В.);

- ІІ-М курс «Формування життєвих компетентностей старших підлітків» (класний керівник Пужко Т.І.).

Пріоритетними напрямками виховної роботи були:

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

-виховання духовної культури особистості;

-виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

-формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

-утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-активізація роботи з батьками і громадськістю;

-активізація народознавчої, військово-патріотичної робіт.

Надзвичайно активно протягом навчального року проходила позакласна робота. Було проведено близько 70 різноманітних виховних заходів, найактивнішими учасниками яких були: учні 3 класу, 7, 9 та 11 класів. Особливо відзначився танцювальний колектив учениць 11 класу, які долучалися до проведення багатьох свят протягом навчального року (класний керівник Пужко Т.І.).

Серед напрямів діяльності РАДОС «Крона» учні навчального закладу теж досягли таких результатів:

- І місце у районному етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» (керівник проекту Пилипенко О.С.);

- І місце в районному конкурсі творчих робіт «Космічні фантазії» («Світ захоплень») (керівник гуртка Халупа І.В.);

- ІІ місце в районному етапі обласного конкурсу на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування (керівник проекту Бецман О.Г.);

- ІІ місце в районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «День Землі» (керівник проекту Бецман О.Г.);

- ІІ місце в районній дитячо-юнацькій військово-патріотичні грі «Сокіл» («Джура») («Краєзнавець») (керівники Іваненко С.В. Забудько О.М., Бецман О.Г., Ваганов Л.Л.);

- ІІ місце в районній пошуковій експедиції «Герої серед нас. Сучасні захисники України» («Краєзнавець») (керівник Бецман О.Г. і члени гуртка «Пошук»).

За підсумками загальнорайонної гри «Світ дитинства» навчально-виховний комплекс посів 5 місце і був нагороджений грамотою відділу освіти Ставищенської РДА, а в минулому 2015/2016 н.р. – це було 12 загальнокомандне місце.

Активними були школярі НВК у конкурсах творчих робіт із образотворчого мистецтва. Так Горадзе Гогі (І-М курс) посів ІІ місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Клочок Яна (ІІ-М курс) піднялася на ІІІ сходинку у районному етапі обласного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції».

Приємно відмітити Альмужну Олександру Вікторівну, ученицю 3 класу, котра є учасницею гуртка спортивного бального танцю «Віват Біла Церква» та брала участь у конкурсах «Ювенали, Дебют, Соло», «Весняний шарм» і була нагороджена дипломами і медалями за І, ІІ, ІІІ місця, та Горадзе Габріелу Гурамівну, ученицю 7 класу, яка посіла І місце у районному конкурсі «Ранкова зірка» у номінації «Вокал».

Жваво проходили «Веселі перерви» та «Фізкультхвилинки» для учнів початкової школи та танцювальні флешмоби для всіх учнів закладу, організовані учителем фізичної культури Пужко Т.І.

Одним із пріоритетних завдань сучасної системи освіти є створення умов для виховання у дітей відповідального ставлення до власного здоров`я та здоров`я оточуючих як до найвищої цінності, формування у них свідомої мотивації здорового способу життя. З цією метою розроблено систему фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у НВК. Згідно з районним календарем спортивно-масових заходів протягом минулого навчального року учні закладу брали участь у змаганнях з міні-футболу серед школярів 7-9 класів, присвячених пам'яті президента ФК ветеранів «Ставище» О. Панченка та Дню захисника України (жовтень 2016); із баскетболу серед учнів ЗНЗ району на кубок Героя України Цимбала Сергія (лютий 2017); ІІ (районному) етапі спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя – 2017» (квітень 2017); із міні-футболу серед учнів 1-4 класів, приуроченому пам'яті Героїв Чорнобиля (квітень 2017). На жаль, призових місць не посіли.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді в НВК здійснюється засобами викладання предмета «Захист Вітчизни», заходами з позакласної виховної роботи та музейної педагогіки. Завдяки співпраці навчальних закладів із Ставищенським районним військовим комісаріатом та військовою частиною польової пошти В2968 проведено змістовні інструктивно-методичні наради для педагогічних працівників, забезпечено організаційно-методичний супровід навчально-польових зборів для юнаків 11-х класів, учасником яких був учитель захисту Вітчизни Ваганов Л.Л.

У 2016/2017 навчальному році було оновлено, поповнено, систематизовано, упорядковано, створено нові експозиції у історико-краєзнавчому музеї навчального закладу.

Учні та педагоги навчального закладу протягом року були активними учасниками та переможцями більше 25 районних, обласних та всеукраїнських творчих справ: конкурсів малюнків та плакатів, поетичних та екологічних конкурсів, профорієнтаційних та екологічних заходів, конкурсів у рамках діяльності учнівського самоврядування. Колектив закладу був відзначений грамотою відділу освіти Ставищенської РДА за активну участь у зазначених вище заходах.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У 2016/2017 навчальному році робота навчального закладу щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи НВК, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога, соціального педагога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

На кінець 2016/2017 навчального року якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій є таким:

№ з/п

Назва категорії

Кількість

1.

Діти, які перебувають на внутришкільному обліку, ССД, КМСД

1

2.

Кількість дітей з багатодітних сімей

30

3.

Кількість багатодітних сімей

30

4.

Кількість дітей, які постраждали в наслідок ЧАЕС

9

5.

Сироти

3

6.

Позбавлені батьківського піклування

7

7.

Кількість дітей з малозабезпечених сімей

8

8.

Кількість дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

1

9.

Кількість обдарованих дітей

23

Всього

82

Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 58 (53%) від загальної кількості учнів НВК.

Протягом 2016/2017 навчального року видано наступні накази:

- від 01.09.2016 №01-10/90 «Про організацію харчування в навчально-виховному комплексі у 2016/2017 навчальному році»;

- від 31.01.2017 №01-10/13 «Про посилення контролю за організацією

харчування у Красилівському НВК»;

Відповідно до цих наказів безкоштовним харчуванням були забезпечені 7 учнів з малозабезпечених сімей 1-4 класів, 6 учнів з малозабезпечених сімей 5-11 класів та 6 учнів воїнів-учасників АТО, на них витрачено бюджетних коштів 15156,29 грн.

Подарунки до Дня святого Миколая та новорічних свят отримали діти окремих пільгових категорій від народного депутата України Гудзенка В.І.

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, представниками служби у справах неповнолітніх та сільської ради проводились обстеження умов проживання та виховання дітей, про що свідчать акти, складені комісіями.

Із метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; проводились засідання «круглого столу» за участю практичного психолога, соціального педагога; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.

Відповідно до наказу від 03.05.2017 №01-10/53 «Про організацію пришкільного табору відпочинку «Дивограй» з денним перебуванням дітей на базі Красилівського НВК» з 29 травня по 09 червня 2017 року в 2 загонах відпочивало 15 дітей, з них 8 дітей пільгових категорій.

Протягом всього відпочинку дітей було організоване дворазове харчування за бюджетні і спонсорські кошти.

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ НВК

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у НВК формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку перебуває 4 учнів.

У вересні 2016 року учні НВК були розподілені на групи здоров'я, про що видано відповідний наказ по навчальному закладу від 01.09.2016 №01-10/103 «Про організацію роботи спеціальної медичної групи з фізичної культури».

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2016/2017 навчального року є таким:

Основна

Підготовча

Спеціальна

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

72

65%

17

15%

15

14%

Працівники НВК також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік, працівники їдальні – два рази на рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Гаряче харчування учнів 1-11 класів, крім пільгових категорій, відбувалось за бажанням батьків і за їхній рахунок. Гарячим харчування було охоплено 84 (77%) учні. Загальні витрати на харчування учнів склали 98071,00 грн.

Оздоровлення учнів

У 2014 році оздоровлено із 120 учнів 35 (30%) зокрема:

- 4 учні через центральну районну лікарню;

- 2 дітей-сиріт;

- 8 дітей із багатодітних сімей;

- 2 дітей-інвалідів;

- 20 дітей оздоровлено за батьківські кошти.

У 2015 році із 109 учнів – 48 учнів (44%)

- 1 потерпілий внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- 12 дітей із багатодітних сімей;

- 3 дітей-сиріт;

- 14 дітей оздоровлено за батьківські кошти;

- 10 обдарованих дітей;

- 2 дітей-інвалідів.

У 2016 році із 109 учнів – 45 учнів (41%)

- 15 дітей із багатодітних сімей;

- 3 дітей-сиріт;

- 18 дітей оздоровлено за батьківські кошти;

- 8 обдарованих дітей;

- 1 дітей-інвалідів.

8. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу НВК з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації навчального закладу. Наказом по НВК від 10.08.2016 №01-10/84 «Про організацію роботи з охорони праці та дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки на 2016/2017 навчальний рік» призначено відповідального за здійсненням контролю за створенням здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки заступника директора з навчально-виховної роботи Коваленка І.В., відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог пожежної безпеки, техніки безпеки при експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів призначено завгоспа НВК Шульгу Н.І., відповідальним за створення здорових і безпечних умов, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки в їдальні призначено Щербину О.І., відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також за попередження травматизму дітей в пришкільному інтернаті призначено вихователя Тищук Н.В.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях навчально-виховного комплексу розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В НВК розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з працівниками. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. На жаль, у цьому році травмувалася одна учениця. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

Із метою організованого початку нового 2017/2018 навчального року і дотримання Закону України «Про освіту» ст. 23 (про забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання учасників навчально-виховного процесу) наказом по НВК від 31.05.2017 №01-10/71 «Про підготовку Красилівського НВК до нового 2017/2018 навчального року з охорони праці та техніки безпеки» затверджено загальношкільні заходи по підготовці Красилівського НВК до нового 2017/2018 навчального року.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється відповідно до Статуту на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування були:

· кошти відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації;

· благодійні внески батьків;

· благодійні і спонсорські внески фізичних і юридичних осіб.

У 2016/2017 навчальному році за благодійні і спонсорські кошти здійснено ремонтні роботи, придбано товари, комп’ютерну техніку, а саме:

з/п

Найменування виконаних робіт, придбаних товарів, комп’ютерної техніки

Сума

(грн.)

Прізвище, ім’я, по батькові спонсорів та благодійників

1

Ремонт коридору другого поверху основної будівлі школи

46454,00

Зеляк М.А., Паламарчук О.Л., Паламарчук С.Л.

2

Тюлеве зашторення

2681,00

Дудник І.В.,

3

Ремонт математичного кабінету

19400,71

Полотняк В.Б.

4

Принтер

7200,00

Гудзенко В.І.

5

Нетбук

7680,00

Благодійний фонд «Фортеця»

6

Фотоапарат

990,00

Благодійний фонд «Фортеця»

7

Господарчі товари

5458,00

Бабенко В.В.,

Мандриївський М.В.,

Дудник Т.М., Сенчило В.О.

8

Штучна ялинка

1000,00

Проценко Н.І.

9

Передплата періодичних видань (жовтень-грудень 2016 року)

869,68

ТОВ «Красилівське»

10

Комп’ютер для 2 класу

б/в

Орлівська А.Л.

11

Комп’ютер для 3 класу

б/в

Полотняк В.Б.

Загальна сума позабюджетних надходжень станом на 31.05.2017 року становить 91732,00 грн.

Упродовж цього навчального року відчутною була участь батьків в організації навчально-виховного процесу. Батьківський комітет долучався до участі в плануванні роботи навчального закладу, аналізу результатів навчально-виховного процесу, вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення. Батьки допомагали підготувати навчальний заклад до навчального року, закуповували підручники, канцтовари, господарські товари, допомагали обслуговувати комп’ютерну техніку, утримувати транспорт, забезпечували заклад санітарно-гігієнічними засобами, організовували збір продуктів та коштів для функціонування шкільної їдальні, організовували дозвілля та відпочинок.

Щомісяця, відбувалися засідання батьківського комітету, протягом навчального року в кожному класі проведено по 2-3 батьківських зборів, 2 загальношкільних батьківських зборів.

Відчутною, як і в минулому навчальному, у 2016/2017 н.р була допомога батьківського фонду.

Всього поступило коштів – 14660 грн.,

Використано коштів – 14660 грн.,

Статті витрат.

Придбано:

- канцтоварів на суму 2613,50 грн.,

- господарських товарів на суму 6485,77 грн.,

- медикаментів на суму 1239,95 грн.,

- запчастин до автотранспорту на суму 537,00 грн.,

- інші витрати (крейда, обслуговування комп’ютерної техніки)

на суму 1537,50 грн.,

- оплачено Інтернет на суму 1312,00 грн.,

- підписка періодичних видань на суму 934,28 грн.

У червні 2017 року по підготовці до нового навчального року за позабюджетні кошти проведено і проводиться:

1. Скошування трави на території школи, спортивного майданчика, фруктового саду, майданчика для практичної їзди.

2. Косметичний ремонт І і ІІ поверхів приміщення міжшкільного комбінату.

3. Косметичний ремонт шкільної бібліотеки.

4. Косметичний ремонт шкільної їдальні.

5. Косметичний ремонт спортивного залу та роздягальні.

6. Косметичні ремонти кабінетів, парт 1-4 класів, української мови і літератури №2, англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, біології, фізики, історії, основ здоров’я.

Заплановано ремонт коридору першого поверху основної будівлі школи, географічного кабінету, косметичний ремонт кабінету захисту Вітчизни, ремонт окремих одиниць шкільного транспорту.

10. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи НВК, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва навчальним закладом близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація НВК приймає колегіально.

Для реалізації права учнів на рівний доступ до освіти виконувався робочий навчальний план, складений:

· для школи І ступеня

- 1-4 класи – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

· для школи ІІ ступеня

- 5-8 класи – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 №1465, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855;

- 9 клас – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додаток 1), затвердженим наказом МОН України від 23.02.2004 №132 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 05.02.2009 №66, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855;

· для агротехнічного ліцею

- І-М - ІІ-М курси (10-11 класи) – за Типовим навчальними планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, природничо-математичний напрям (математичний профіль) (додаток №5), затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 №657, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855.

Одним із основних управлінських органів у навчальному закладі є педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися такі питання:

- про модель взаємодії закладу та сім’ї: проблеми, перспективи та пріоритети співпраці;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із математики в 1-4 та 5-11 класах;

- про забезпечення наступності в роботі ДНЗ, початкової школи як одна з основних умов реалізації компетентісного підходу до навчання.

- про значення сайту навчального закладу в створенні єдиного інформаційного простору, організації і взаємодії учасників навчально-виховного процесу; інформаційна підтримка та мотивація навчання;

- про стан організації харчування учнів НВК та заходи його покращення;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів з історії України;

- Про виконання у 2016 роціЗагальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

- про роботу педагогічного колективу щодо формування предметних компетентностей як необхідних складників допрофільного і профільного навчання.

Важливе значення для забезпечення навчально-виховного процесу має якість і науковість здійснення внутрішньошкільного контролю. За рік контролювався та узагальнений наказами по НВК стан реалізації програм та рівень навчальних досягнень учнів із таких предметів:

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із математики у 2-4 класах, 5-11 класах;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури;

- про стан сформованості в учнів 2-4 класів навички читання вголос;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів з історії України;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із економіки;

- про реалізацію змісту оновлених програм із літературного читання у 2-4 класах;

- про реалізацію вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;

- про формування художньо-естетичних цінностей засобами предмета «Мистецтво» у 8 класі;

- про сформованість загальнонавчальних компетенцій учнів 1 класу.

Результати вивчення стану реалізації змісту програм зазначених вище предметів опрацьовані на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради, нараді при директору.

Загалом директором навчального закладу, заступниками директора з НВР у 2016/2017 н.р. було відвідано та проаналізовано близько ста уроків та позакласних заходів.

Пріоритетними напрямками роботи Красилівського НВК

у 2017/2018 навчальному році вважати:

· розроблення гнучкої особистісно зорієнтованої системи професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до напрямів реформування системи освіти та суспільних викликів;

· підготовку вчителів початкових класів до старту реформи Нової української школи у 1 класі з 2018/2019 навчального року;

· підготовку вчителів основної школи до реалізації змісту оновлених навчальних програм для 5-9 класів у форматі компетентнісного підходу;

· реалізацію сучасних технологій професійного зростання, підвищення кваліфікації педагогів у контексті інноваційного розвитку системи освіти закладу, надання різноманітних інформаційно-освітніх і консультативно-методичних послуг;

· забезпечення організаційно-методичного супроводу готовності педагогічних працівників закладу до реалізації ключових завдань Нової української школи: компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства;

· підвищення якості навчально-виховного процесу, створення умов для підготовки учнів ІІ-М курсу (11-М класу) до ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

· удосконалення роботи з організації науково-методичного та психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

· розвиток інноваційного освітнього простору НВК, участь у дослідно-експериментальній роботі;

· пошук ефективних методик організації роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних та Всеукраїнських конкурсів і олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт;

· створення умов щодо широкого залучення дітей та учнівської молоді до навчання в гуртках, спортивних секціях;

· обладнання та змістове наповнення навчальних кабінетів, приведення матеріально-технічного стану навчального закладу до сучасних потреб;

· продовження створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, посилення заходів з організації харчування учнів НВК;

· впровадження педагогіки партнерства між учнями, учителями та батьками;

· забезпечення введення поглибленого вивчення математики з 8 класу та функціонування математичних профільних класів, надання учням професії водія категорії “С1”;

· забезпечення повного й ефективного використання варіативної складової навчальних планів, удосконалення її програмного та навчально-методичного забезпечення;

· упорядкування та змістове наповнення веб-сайту закладу.


ЗВІТ

ПРО СПОНСОРСЬКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ КРАСИЛІВСЬКОМУ НВК У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ СТАНОМ НА 31.05.2017 РОКУ

з/п

Найменування виконаних робіт, придбаних товарів, комп’ютерної техніки

Сума

(грн.)

Прізвище, ім’я, по батькові спонсорів та благодійників

1

Ремонт коридору другого поверху основної будівлі школи

46454,00

Зеляк М.А., Паламарчук О.Л., Паламарчук С.Л.

2

Тюлеве зашторення

2681,00

Дудник І.В.,

3

Ремонт математичного кабінету

19400,71

Полотняк В.Б.

4

Принтер

7200,00

Гудзенко В.І.

5

Нетбук

7680,00

Благодійний фонд «Фортеця»

6

Фотоапарат

990,00

Благодійний фонд «Фортеця»

7

Господарчі товари

5458,00

Бабенко В.В.,

Мандриївський М.В.,

Дудник Т.М., Сенчило В.О.

8

Штучна ялинка

1000,00

Проценко Н.І.

9

Передплата періодичних видань (жовтень-грудень 2016 року)

869,68

ТОВ «Красилівське»

10

Комп’ютер для 2 класу

б/в

Орлівська А.Л.

11

Комп’ютер для 3 класу

б/в

Полотняк В.Б.

12

Продукти харчування для шкільної їдальні (цукор, олія, горохова крупа, ячна крупа, гречана крупа, буряк столовий, капуста, цибуля)

2331,00

Міщенко М.В.

Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi