Звіт директора

Красилівського навчально-виховного комплексу

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області на загальношкільних зборах трудового колективу

за 2017/2018 навчальний рік

Шановні присутні!

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників НВК, посадовими обов’язками директора навчального закладу, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НВК

Рік заснування

1957 рік

Повна назва навчального закладу

Красилівський навчально-виховний комплекс

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області

Директор НВК

Медведська Наталія Олександрівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». Заклад очолює з вересня 2016 року, адміністративний стаж роботи – 18 років.

Контингент учнів

На початок навчального року у НВК було 98 учнів прибуло – 5 учнів, вибуло – 4 учні. На кінець 2017/2018 навчального року у 11 класах навчалося 99 учнів, з них у 1 – 4 класах – 42 учнів, у 5 – 9 класах – 39 учні, у 10 – 11 класах – 18 учнів. Випускників 9 класу – 6 учнів, випускників 11 класу – 7 учнів, претенденти на нагородження золотою і срібною медалями відсутні. Всі учні 11 класу брали участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Після закінчення 9 класу до 10 класу агротехнічного ліцею пішли навчатися у 2015/2016 н.р. із 17 – 15 учнів, у 2016/2017 н.р. із 8 – 6 учнів, у 2017/2018 із 6 - 6 учнів.

Мова навчання

Українська

Профільне навчання

Освітній процес здійснювався у 10-11 класах за математичним профілем (18 учнів).

Педагогічний колектив

У закладі освітипрацює 25 педагогічних працівників: 22 мають вищу освіту, 1 – незакінчену вищу, 2 - середню спеціальну. Серед них: 15 – «Спеціаліст вищої категорії», 4 – «Спеціаліст І категорії», 3– «Спеціаліст ІІ категорії», 3 – «Спеціаліст». Один педагогічний працівник має звання "Учитель-методист", 11 - «Старший учитель», 1- старший вихователь.

Забезпечення харчуванням

Гарячим харчуванням у 2017/2018 навчальному році було охоплено 75 - учнів. З них пільговим харчуванням користується 17 школярів (7 учнів з малозабезпечених сімей 1-4 класів, 4 учні з малозабезпечених сімей 5-11 класів та 6 учні, батьки яких є воїнами-учасниками АТО), які харчувалися бюджетним коштом. За рахунок батьківської плати харчувалося 59 учнів. Загалом гарячим харчуванням було охоплено 75 (82%) учнів закладу. Витрати на організацію харчування склали 118395,70 грн.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив у 2017/2018 н.р. працював над проблемою «Компетентнісно зорієнтоване навчання й виховання в умовах становлення Нової української школи». Учителі НВК брали активну участь у районних, обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, онлайн-конференціях, засіданнях ройонних і обласних методичних студій, у проведенні майстер-класів, методичних практикумів, районній школі професійного зростання педагогічних працівників, засіданнях "круглих столів". Учитель фізичної культури Пужко Т.І. була учасником фахового конкурсу «Учитель року-2018» у номінації «Фізична культура».

На високому рівні було проведено засідання майстер-класу для вчителів географії району з теми «Організація роботи з обдарованими дітьми в процесі компетентнісного вивчення географії» учителем-методистом Кравцем С.В., методичний практикум для учителів основ здоров᾿я з теми «Формування здоров'язбережувальної компетентності школяра в контексті Нової української школи», старшим учителем Яструб Л.В., педагогічної студії учителів фізичної культури та початкового навчання району з теми «Розвиток творчого потенціалу вчителя фізичної культури у підготовці до професійних і фахових конкурсів» старшим учителем фізичної культури Пужко Т.І.

Сучасною перспективною формою підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності для педагогічних працівників є обласні професійні об’єднання на базі навчальних закладів Київщини. Учасниками таких форм роботи було 4 педагоги НВК: учитель математики Лавренюк С.П. (майстер-клас Шарапи Г.Г., Лисенко О.Є.), учитель фізичної культури Пужко Т.І. (педагогічна студія Тутребідзе С.О., Шевчун О.О., Марініної О.В., Багач С.М.), учитель історії та правознавства Забудько О.М. (майстер-клас Лівінської Л.В.), учитель фізики та астрономії Баденко М.Г. (майстер-клас Тищенко О.Т.).

Учителем-методистом Кравцем С.В. у квітні 2018 року опубліковано сценарій проведення інтегрованого позакласного заходу для учнів 10-11 класів, присвячений 155-річниці від дня народження Володимира Вернадського "Ноосфера Вернадського" у фаховій газеті "Краєзнавство. Географія. Туризм".

Гурткова робота

У НВК працювало 3 гуртки: «Мистецтво нашого народу», театральний (керівник Альмужна Н.П.), "Захисник України" (керівник Іваненко С.В.).

Працювали секції дитячо-юнацької спортивної школи: легка атлетика (керівники Пужко Т.І.).

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз 15 учнів здійснювався шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 19 навчальних кабінетів, а також:

- комп’ютерний клас з мережею Інтернет;

- 3 кабінети з мультимедійними комплексами;

- кабінет психолога з персональним комп’ютером;

- кабінет педагога-організатора та соціального педагога;

- 2 навчальні майстерні;

- 2 спортивні зали;

- 1 навчальна лабораторія;

- актова зала;

- бібліотека з читальною залою та персональним комп’ютером (Бібліотечний фонд налічує 13605 примірників художньої та навчальної літератури, 2161 підручники);

- шкільний методичний кабінет з персональним комп’ютером;

- шкільний музей;

- їдальня;

- кабінет медичної сестри;

- спортивний майданчик;

- пришкільний інтернат для учнів з інших населених пунктів;

- філіал ДЮСШ;

- 2 шкільних автобуси;

- 1 мікроавтобус;

- 3 легкових автомобілі.

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюється відділом освіти Ставищенської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення НВК здійснюється в повній відповідності з робочим навчальним планом навчально-виховного комплексу.

У 2017/2018 навчальному році заклад освіти був забезпечений штатними працівниками на 100%.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

У навчально-виховному комплексі працює 25 педагогічних працівників, з них - 23 мають вищу освіту, працюючих не за фахом немає, а також – 15 працівників технічного персоналу.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації за різними формами (проблемні, очно-заочні, дистанційні) на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» й успішно проходити атестацію.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації НВК, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників закладу проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Перспективний план підвищення освітнього рівня педагогічних працівників подано у таблиці:

2015/2016

2016/2017

2017/2018

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

4

4

4

4

4

4

Атестація педагогічних працівників зазначена нижче:

2015/2016

2016/2017

2017/2018

6

5

7

Атестація вчителів НВК як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу.

Звіт про атестацію вчителів за 2017/2018 н.р. відображено у таблиці:

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

3

3

І

1

1

ІІ

2

2

Спеціаліст

1

1

Старший учитель

1

2

3

Старший вихователь

1

1

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

На виконання Закону України “Про освіту”, основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, комплексної Програми розвитку системи освіти Ставищенського району Київської області на 2018-2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, концептуальних засад Нової української школи, з метою реалізації змісту нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, відповідно до Статуту навчально-виховного комплексу, наказу відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації №350 від04.09.2017 “Про організацію та зміст науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами навчальних закладів Ставищенського району в 2017/2018 навчальному році”, наказів Красилівського НВК від 04.09.2017 №01-10/131 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховного комплексу у 2017/2018 навчальному році», згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету діяльність шкільної методичної служби у 2017/2018 навчальному році була спрямована на:

· підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників шляхом модернізації форм та практико-орієнтованого змісту науково-методичної роботи шкільного методичного кабінету в контексті Нової української школи;

· забезпечення науково-методичного супроводу готовності педагогічних працівників до реалізації Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, змісту оновлених програм для 5-9 класів на основі діяльнісного підходу в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти;

· підготовка педагогічних працівників НВК до впровадження освітніх реформ на засадах педагогіки партнерства, оновлення змісту й технологій навчання;

· забезпечення організаційно-методичного супроводу підготовки вчителів початкових класів до старту реформи Нової української школи у 1 класі з 2018/2019 навчального року;

· забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладу відповідно до вимог чинного законодавства, напрямів реформування освіти та суспільних викликів;

· здійснення психологічного та науково-методичного супроводу допрофільного та профільного навчання у навчальному закладі;

· забезпечення діяльності Східного міжшкільного освітнього округу на базі опорного навчального закладу як дієвого чинника рівного доступу школярів до якісної освіти;

· удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення й підтримки у навчальному закладі творчо працюючих учителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

· створення організаційно-педагогічних умов у навчально-виховному комплексі для розвитку інноваційного освітнього простору, сприяння участі педагогічних працівників у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня щодо апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 1 класі та Типових навчальних планів для старшої школи в 10-му класі;

· здійснення методичного супроводу професійної діяльності педагогів, які працюватимуть з дітьми, що мають особливі освітні потреби;

· організація ефективної роботи з обдарованими дітьми на засадах компетентнісного підходу та педагогіки партнерства щодо забезпечення їх якісної підготовки до районних, обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад;

· створення і розвиток інформаційно-освітнього середовища;

· упровадження моделей виховної роботи, спрямованих на формування патріотизму, поєднання громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектів.

Із метою модернізації змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, оновлення форм і методів навчання та виховання учнів відповідно до сучасних вимог змісту освіти зусилля педагогів були спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми : «Компетентнісно зорієнтоване навчання й виховання в умовах становлення Нової української школи».

Протягом 2017/2018 н.р. 4 педагоги НВК проходили курси підвищення фахової кваліфікації на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Із них 2 – за очною формою навчання (Медведська Н.О., Марчук А.М.), 1 педагог пройшла навчання на курсах з проблеми (Тищук Н.В.), 1- очно-заочної форми (Коваленко Л.М.). Сучасною перспективною формою підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності для педагогічних працівників є обласні професійні об’єднання на базі закладів освіти Київщини. Учасниками таких форм роботи було 4 педагоги НВК: учитель математики Лавренюк С.П. (майстер-клас Шарапи Г.Г., Лисенко О.Є.), учитель фізичної культури Пужко Т.І. (педагогічна студія Тутребідзе С.О., Шевчун О.О., Марініної О.В., Багач С.М.), учитель історії та правознавства Забудько О.М. (майстер-клас Лівінської Л.В.), учитель фізики та астрономії Баденко М.Г. (майстер-клас Тищенко О.Т.).

У 2017/2018 навчальному році творчо працювали методичні об’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Грузинська О.О.), вчителів початкових класів (керівник Порхун Н.Ф.), вчителів трудового навчання, музичного мистецтва, фізичної культури (керівник Пужко Т.І.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Полотняк Н.В.), класних керівників та вихователів (керівник Бецман О.Г), творчі групи із проблем: «Формування громадянина України: дидактичний, виховний та розвивальний аспекти” (керівник Дудник Т.В.), «Компетентнісно зорієнтоване навчання й виховання в умовах становлення Нової української школи» (керівник Кравець П.О.).

Засідання мали як теоретичний, так і практичний характер з використанням інноваційних та інтерактивних технологій: лекції, ділові ігри, круглі столи, методичні діалоги, презентації, моделювання педагогічних ситуацій, обмін досвідом. Відкриті уроки та позакласні заходи продемонстрували високий професійний рівень педагогів навчального закладу освіти.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь учителів у роботі засідань районних методичних студій, районній школі професійного зростання (Забудько О.М., Волинець Г.В., Яструб Л.В.), майстер-класах (Баранівська Н.П., Дудник Т.В., Полотняк Н.В., Яструб Л.В., Коваленко Л.М., Баденко М.Г., Грузинська О.О..), методичних практикумах (Забудько О.М., Бецман О.Г., Єфіменко П.І., Пилипенко О.С., Порхун Н.Ф., Халупа І.В., Баранівська Н.П., Забудько Н.М., Баденко М.Г., Ваганов Л.Л.), педагогічних студіях (Бецман О.Г.,Іваненко С.В., Ваганов Л.Л., Кравець П.О., Порхун Н.Ф., Халупа І.В., Забудько Н.М., Волинець Г.В.)

У 2017/2018 н.р. педагогічні працівники НВК брали участь у роботі районних творчих груп щодо реалізації цільових проектів: “Обдарована дитина” (учасник Кравець П.О.), “Вчимося по-новому” (учасник Кравець С.В.), «Умотивований учитель» (учасник Пужко Т.І.), «Інтегрований урок» (Порхун Н.Ф.).

На базі нашого закладу було проведено заняття майстер-класу для вчителів географії району з теми «Організація роботи з обдарованими дітьми в процесі компетентнісного вивчення географії» учителем-методистом Кравцем С.В., методичний практикум для учителів основ здоров᾿я з теми «Формування здоров'язбережувальної компетентності школяра в контексті Нової української школи», старшим учителем Яструб Л.В., заняття педагогічної студії учителів фізичної культури та початкового навчання району з теми «Розвиток творчого потенціалу вчителя фізичної культури у підготовці до професійних і фахових конкурсів» старшим учителем фізичної культури Пужко Т.І.

У квітні 2018 року учителем-методистом Кравцем С.В. опубліковано сценарій проведення інтегрованого позакласного заходу для учнів 10-11 класів, присвячений 155-річниці від дня народження Володимира Вернадського "Ноосфера Вернадського" у фаховій газеті "Краєзнавство. Географія. Туризм".

Продовжується робота щодо пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів НВК. Із метою розвитку творчої ініціативи, стимулювання творчості та популяризації кращого педагогічного досвіду проводився Всеукраїнський конкурс «Учитель року -2018», у якому взяла участь учитель Пужко Т.І. у номінації «Фізична культура», узагальнивши досвід із теми "Формування мотивації молодших школярів до занять фізичною культурою" і стала переможцем районного етапу конкурсу.

Серед епізодичних методичних заходів з педагогами цікаво були проведені педагогічні читання з нагоди 100-річчя від дня народження видатного українського педагога-гуманіста, вченого зі світовим ім’ям Василя Олександровича Сухомлинського, психолого-педагогічні семінари «Діти з особливими освітніми потребами» та «Професійне здоров'я педагога як ресурс професійно-особистісного розвитку», предметно-методичні тижні з біології (вчитель Яструб Л.В.), із фізики та астрономії (вчитель Баденко М.Г.), з образотворчого мистецтва та трудового навчання (вчитель Пилипенко О.С.), хімії (учитель Коваленко Л.М.).

У 2017/2018 навчальному році кількісні та якісні показники участі закладу у інноваційній освітній діяльності реалізовувалися за 2 напрямами:

· Школа як осередок розвитку громади;

· «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес» (керівник Кравець С.В.)

Починаючи з 1 лютого 2018 року та до кінця травня 2018 року, тривала активна фаза навчання в межах дистанційного курсу на порталі EdEra. Учителі закладу освіти Волинець Г.В., Пужко Т.І., Єфіменко П.І., які працюватимуть у 1 класі у 2018/2019 навчальному році, заступник директора з НВР Кравець П.О. зареєструвалися на платформі та пройшли згідно з розкладом дистанційний курс навчання і отримали сертифікати.

Достатня увага приділялася створенню умов для повноцінного функціонування шкільного методичного кабінету як інформаційно-методичного центру та центру творчості, розвитку професійної компетентності та самоосвіти педагогів. Передплачуються фахові періодичні видання, з¢являються нові навчально-методичні посібники, програмні педагогічні засоби навчання. Підвищилася активність педагогічних працівників в оволодінні мультимедійними засобами навчання. У 2017/2018 навчальному році педагоги закладу освіти використовували інформаційно-комунікаційні технології. Навчальні заняття проводилися за допомогою мультимедійної та маркерної дошок, обладнаних комп'ютерними комплексами робочих місць учителів.

Також протягом навчального року оперативною була робота Веб-сайту навчально-виховного комплексу, постійно оновлювалися розділи, не менше двох разів на тиждень з’являлася нова інформація у рубриці «Новини». Водночас ця робота потребує покращення.

Протягом року проводилася робота із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми забезпечення наступності в освітній роботі дошкільного закладу освіти та школи І ступеня НВК. Здійснювалася реалізація заходів спільного плану роботи НВК та ДНЗ «Казка» на поточний навчальний рік. Із метою розвитку мотиваційного компоненту психологічної готовності до навчання в школі педагоги ДНЗ проводили екскурсії старших дошкільників до школи, до бібліотеки, на свято першого і останнього дзвоника. Організовувалися дитячі свята за участю дошкільників та учнів початкової школи, театралізовані вистави, спільні екскурсії. Крім того, практичним психологом Волинець Г.В. були відвідані навчальні заняття у дошкільному закладі, проводилися заходи в рамках реалізації цільового проекту «Діагностика особистості учня». На кожного першокласника заведено "Індивідуальну картку» спостережень за розвитком, проводилися записи результатів діагностичних досліджень. Психологічне дослідження шкільної зрілості старших дошкільників є інформативним і для класоводів, і для батьків, оскільки ефективно складена програма дослідження, наявний аналіз показників основних компонентів готовності дітей до школи, що дозволяє зробити комплексний висновок про підготовку дітей до шкільного навчання. Здійснювалася просвітницька робота психолога Волинець Г.В. з батьками і учителями, корисні рекомендації і практичні поради розміщувалися на сайті НВК.

4. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Стан методичної роботи у навчально-виховному комплексі має безпосередній вплив на рівень освітнього процесу.

Так, із 99 учнів закладу високого рівня досягли 9 учнів (10,2%), достатнього – 33 учні (37,5 %), середнього – 45 учнів (51,2%), початкового – 1 учень (1,1%). Таким чином, на високо-достатньому рівні у НВК навчалося 42 учні (47,7 %). 11 учнів першого класу оцінювалися вербально, успішно засвоївши програмовий матеріал за новим Державним стандартом початкової освіти.

8 учнів навчального закладу нагороджено Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”.

7 одинадцятикласників взяли участь у ЗНО-2018. Для складання ДПА у формі ЗНО учні обрали такі предмети: українська мова (7 учнів), історія України (5 учнів), математика (3 учнів), географія (4 учні), біологія (6 учнів), фізика (2 учнів).

6 учням 9 класу були вручені свідоцтва про базову середню освіту звичайного зразка, з них 2 (33,3%) отримали додатки з балами високого та достатнього рівня

У кінці навчального року у 1 класі здійснювалася перевірка сформованості загальнонавчальних компетенцій з української мови (списування та вміння читати), математики. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося вербально.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів НВК наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

2

12

0

0%

6

50%

6

50%

0

0%

3

6

0

0%

2

33%

3

50%

1

16%

4

13

0

0%

6

46%

5

38%

2

15%

5

6

0

0%

3

67%

2

33%

0

0%

6

6

0

0%

3

50%

3

50%

0

0%

7

6

0

0%

4

67%

1

17%

1

16%

8

15

0

0%

9

60%

3

20%

3

20%

9

6

0

0%

4

67%

2

33%

0

0%

І-М

11

1

9%

4

36%

5

45%

1

9%

ІІ-М

7

0

0%

3

43%

3

43%

1

14%

Всього

99

1

1%

45

51%

33

37%

9

11%

Учні НВК брали участь у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

У ІІ (районному) етапі олімпіад із 16 навчальних предметів взяло участь 43 учні 6-11 класів закладу освіти.

За підсумками II етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін переможцями було визначено: Кучера Владислава (8 клас) із біології (учитель Яструб Л.В.) та трудового навчання (учитель Пилипенко О.С.), Чехову Анастасію (8 клас) із української мови та літератури (учитель Кравець П.О.), Мамченко Тамілу (7 клас) із зарубіжної літератури (учитель Медведська Н.О.).

Призерами цього ж етапу випробування стали такі школярі: Мамченко Т. (7 клас) ІІ місце із української мови та літератури (учитель Грузинська О.О.); Барганівська А. (7 клас) ІІІ місце із хімії, Кучер В. (8 клас) ІІ місце із хімії (учитель Коваленко Л.М.); Альмужна А. (8 клас) ІІІ місце із зарубіжної літератури (учитель Медведська Н.О.); Щербина А. (ІІ-М курс) ІІІ місце із української мови та літератури (учитель Кравець П.О.), ІІ місце із зарубіжної літератури (учитель Бецман О.Г.); Дудник М. (ІІ-М курс) ІІ місце із екології (учитель Яструб Л.В.); Горадзе Г. (ІІ-М курс) ІІ місце із образотворчого мистецтва (учитель Пилипенко О.С.).

Варто зазначити, що Кучер Владислав, учень 8 класу, посів І місце за результатами ІІ етапу олімпіад із двох навчальних предметів (біологія, трудове навчання).

Відповідно до наказу по НВК від 05.09.2017 №01-10/132 "Про організацію роботи міжшкільних факультативів на базі Красилівського НВК у 2017/2018 навчальному році" організовано навчання для дев᾿ятнадцяти дітей із географії та української мови. На жаль, лише одна учениця посіла І місце у ІІ районному етапі олімпіад, що становить 5% від загальної кількості. Переможця підготувала учитель української мови та літератури Кравець П.О. Жоден учень, який відвідує факультатив із географії (учитель Кравець С.В.), не став переможцем.

На жаль, у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін серед навчальних закладів району в основній школі (6-9 класи) учні загалом посіли чотири І місця, два ІІ та два ІІІ, у загальному рейтингу отримали ІV місце. А учні старшої школи (10-11 класи) здобули три ІІ місць та одне ІІІ, у рейтингу посівши передостаннє ІХ місце.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №90 від 09.02.2006 "Про затвердження Положення про МАН учнівської молоді", із метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни в районі відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ставищенського районного територіального відділення МАН України, в якому брали участь учениця ІІ-М курсу (11-М класу) Щербина А. (секція математики, науковий керівник Лавренюк С.П.), представивши дослідження з теми "Криві, які мають застосування у техніці", та учень І-М курсу (10-М класу) Халупа Я. (секція мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми, науковий керівник Халупа І.В.), який презентував тему "Комп᾿ютерні ігрові програми". Обоє учнів стали переможцями у зазначених секціях і представляли свої дослідження у ІІ (обласному) етапі змагання. У загальному заліку Щербина А. набрала 54 бали, а Халупа Я. - 50 балів.

Варто відмітити, що у ІІ (районному) етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика перемогу (І місце) здобула Полотняк А. (3 клас, учитель Баранівська Н.П.), призером (ІІ місце) стала Чехова А. (8 клас, учитель Кравець П.О.).

У ІІ (районному) етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призером (ІІ місце) стала лише Мамченко Таміла (7 клас, учитель Грузинська О.О.).

У цьому навчальному році учні закладу брали участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародній природознавчій грі «Геліантус-2017», Міжнародному природничо-математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародній грі зі світової (української та зарубіжної) літератури «Sunflower», Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2018».

Результативною була участь Кононка Б., учня 11 класу, який зайняв ІІ місце у районному етапі та ІІІ місце у Всеукраїнському поетичному конкурсі "Зерна доброти". Переможця підготувала учитель української мови та літератури Кравець П.О. Також Богдан став лауреатом (ІІІ місце) районного дитячого конкурсу авторських поетичних творів "Я всім серцем люблю Україну свою" (його участь у конкурсі ініціювала Сенчило А. П., сільський бібліотекар).

Не менш радісним було те, що Лавренюк Д., учениця 9 класу, стала лауреатом ІІІ-ї премії ІІІ Міжнародного конкурсу- фестивалю мистецтв "Гуцульська родина-2018" у номінації "Естрадний вокал" та дипломантом у номінації "Фортепіано".

Як і в минулому році, знову приємно відмітити Альмужну О. ученицю 4 класу, котра є учасницею гуртка спортивного бального танцю «Віват Біла Церква» та в цьому році стала дипломантом (ІІ місце) тацювального конкурсу в номінаціях "Соло ювенали 1+2, Ювенали 1, Ювенали 2, Школа програми загального заліку" у Білій Церкві та Львові.

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад із базових дисциплін у 2017/2018 навчальному році навчальний заклад представляли Чехова А. (8 клас), яка виборола ІІІ місце у олімпіаді з української мови та літератури (вчитель Кравець П.О.) та Кучер В. (8 клас), що став достойним учасником цього етапу випробування.

Варто зазначити, що учителі англійської мови Єфіменко П.І., математики Лавренюк С.П. та Полотняк Н.В., інформатики та математики Дудник Т.В., географії Кравець С.В., історії та правознавства Забудько О.М., фізики та астрономії Баденко М.Г. не підготували жодного переможця та призера ІІ (районного) етапу олімпіад із навчальних предметів. Прикро, що при поглибленому та профільному вивченні математики у 8 класі та І-М-ІІ-М курсах (10-М, 11-М класах) жоден учень не посів призового місця у ІІ (районному) етапі олімпіади з предмета.

5. ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота в закладі освіти протягом у 2017/2018 навчальному році була спрямована на впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програми виховної роботи закладу «Ключі до успіху», програми роботи з батьками «Школа і родина». Крім того, кожен класний колектив працював над реалізацією основних завдань Програми виховної роботи класу:

- 1 клас «Довкілля - неповторна казка»(класовод Порхун Н.Ф.);

- 2 клас «Колосок» (класовод Халупа І.В.)

- 3 клас «Добро й милосердя єднають серця» (класовод Баранівська Н.П.);

- 4 клас «Паростки надії» (класовод Забудько Н.М.);

- 5 клас «Ключі від здоров᾿я» (класний керівник Пужко Т.І.);

- 6 клас «У сузір᾿ї стати зіркою» (класний керівник Лавренюк С.П.);

- 7 клас «Золоті зерна істини» (класний керівник Грузинська О.О.);

- 8 клас «Бути патріотом» (класний керівник Кравець С.В.);

- 9 клас «Я, родина, Україна» (класний керівник Полотняк Н.В.);

- І-М курс «Веселкова республіка» (класний керівник Яструб Л.В.);

- ІІ-М курс «Поділись своїм теплом» (класний керівник Дудник Т.В.).

Пріоритетними напрямками виховної роботи були:

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

-виховання духовної культури особистості;

-виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

-формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

-утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-активізація роботи з батьками і громадськістю;

-активізація народознавчої, військово-патріотичної робіт.

Активно протягом навчального року проходила позакласна робота. Було проведено близько 80 різноманітних виховних заходів, найактивнішими учасниками яких були: учні 4, 8, 9 та 10 класів.

У ІІ (районному) етапі конкурсу художнього читання «Я українець. І я цим пишаюсь!» переможцем (ІІ місце) стала Альмужна А. (4 клас).

Серед напрямів діяльності РАДОС «Крона» учні закладу освіти теж досягли гарних результатів:

- І місце у районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» (робота учениці 4 класу Альмужної А., керівник гуртка Альмужна Н.П.);

- І місце у районному етапі ХІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості "Загадкове життя домашніх улюбленців" (номінація мій улюбленець в об᾿єктиві) (робота учениці 4 класу Альмужної А., керівник Альмужна Н.П.);

- ІІ місце у командному чемпіонаті району з інтелектуальних ігор "Інтелект-2018" (учні 8 класу, керівник Бецман О.Г.)

- ІІ місце в районному конкурсі української патріотичної пісні "Україна - країна надій" (учениця 9 класу Лавренюк Д., керівник Бецман О.Г.);

- ІІІ місце в районному конкурсі творчих робіт "Стежинами українських казок" (учні 8, 10 класів, керівник гуртка Альмужна Н.П.);

- ІІІ місце в районному етапі обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку "Право очима дитини" у номінації живопис (учениця 3 класу Полотняк А., керівник проекту Баранівська Н.П.);

Приємно відмітити, що за результами діяльності дитячих організацій серед 17 навчальних закладів Ставищенського району по напрямку роботи РАДОС “Крона” наш навчально-виховний комплекс посів престижне ІІІ місце, за що був нагороджений цінним подарунком (класна дошка для 1 класу Нової української школи).

Одним із пріоритетних завдань сучасної системи освіти є створення умов для виховання у дітей відповідального ставлення до власного здоров`я та здоров`я оточуючих як до найвищої цінності, формування у них свідомої мотивації здорового способу життя. З цією метою розроблено систему фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у НВК. Згідно з районним календарем спортивно-масових заходів протягом минулого навчального року учні закладу брали участь у першості Ставищенського району з баскетболу серед учнівської молоді "Пам᾿яті воїнів-афганців Ставищенщини", в Іграх бійців територіальної оборони Ставищенщини, у змаганнях із міні-футболу серед учнів 1-5 класів, у військово-патріотичні грі "Сокіл" (Джура) . На жаль, призових місць не посіли.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді в НВК здійснюється засобами викладання предмета «Захист Вітчизни», заходами з позакласної виховної роботи та музейної педагогіки. Завдяки співпраці навчальних закладів із Ставищенським районним військовим комісаріатом та військовою частиною польової пошти В2968 проведено змістовні інструктивно-методичні наради для педагогічних працівників, забезпечено організаційно-методичний супровід навчально-польових зборів для юнаків 11-х класів, учасником яких були учителі захисту Вітчизни Ваганов Л.Л. та фізичної культури Іваненко С.В.

Учні та педагоги закладу освіти протягом року були активними учасниками та переможцями близько 30 районних, обласних та всеукраїнських творчих справ: конкурсів малюнків та плакатів, поетичних та екологічних конкурсів, профорієнтаційних та екологічних заходів, конкурсів у рамках діяльності учнівського самоврядування. Колектив закладу був відзначений грамотою відділу освіти Ставищенської РДА за активну участь у зазначених вище заходах.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У 2017/2018 навчальному році робота закладу освіти щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи НВК, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога, соціального педагога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

На кінець 2017/2018 навчального року якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій є таким:

№ з/п

Назва категорії

Кількість

1.

Діти, які перебувають на внутришкільному обліку, ССД, КМСД

0

2.

Кількість дітей з багатодітних сімей

29

3.

Кількість багатодітних сімей

12

4.

Кількість дітей, які постраждали в наслідок ЧАЕС

5

5.

Сироти

0

6.

Позбавлені батьківського піклування

6

7.

Кількість дітей з малозабезпечених сімей

13

8.

Кількість дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

2

9.

Кількість обдарованих дітей

28

10

Діти-інваліди

2

Всього

85

Протягом 2017/2018 навчального року видано наступні накази:

- від 01.09.2017 №01-10/104 «Про організацію харчування в навчально-виховному комплексі у 2017/2018 навчальному році»;

- від 15.01.2018 №01-10/05 «Про стан організації харчування учнів у навчально-виховному комплексі та заходи щодо його покращення»;

Відповідно до цих наказів безкоштовним харчуванням були забезпечені 17 школярів (7 учнів з малозабезпечених сімей 1-4 класів, 4 учні з малозабезпечених сімей 5-11 класів та 6 учнів, батьки яких є воїнами-учасниками АТО), на них витрачено бюджетних коштів 16250,13 грн.

Подарунки до Дня святого Миколая та новорічних свят отримали учні 1-4 класів від ТОВ "Епіцентрк", від колишньої учениці закладу, постійного спонсора НВК Кот С. О. Школярі 5-11 класів отримали солодощі від депутата обласної ради Джужика Л.П.та ТОВ "Красилівське", а діти із особливими освітніми потребами та діти учасників АТО - від народного депутата України Гудзенка В.І. Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, представниками служби у справах неповнолітніх та сільської ради проводились обстеження умов проживання та виховання дітей, про що свідчать акти, складені комісіями.

Із метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; проводилися засідання «круглого столу» за участю практичного психолога, соціального педагога; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.

Відповідно до наказу від 22.05.2018 №01-10/52 «Про організацію пришкільного табору відпочинку «Дивограй» з денним перебуванням дітей на базі Красилівського НВК» з 29 травня по 15 червня 2018 року в 3 загонах відпочивало 42 дітей, з них 15 дітей пільгових категорій.

Протягом всього відпочинку дітей було організовано дворазове харчування за бюджетні і спонсорські кошти.

Цікавими і захоплюючими були екскурсії для учнів у музей популярної науки і техніки «Експериментаніум» − навчально-розважальний центр для дітей та дорослих у місті Києві, яку організував благодійний фонд "Фортеця", .на новорічні вистави у м.Київ та смт.Ставище, у Верховну Раду України, районний краєзнавчий музей, дендропарк "Софіївка" м.Умані, с.Вишківське на базу відпочинку «Золотий фазан», а також пізнавально-розважальні поїздки для всіх працівників навчально-виховного комплексу - на вистави у Київський музично-драматичний театр ім.П.Саксаганського та на концерт гурту "Лісапетний батальйон".

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ НВК

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у НВК формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку перебуває 5 учнів.

У вересні 2017 року учні НВК були розподілені на групи здоров'я, про що видано відповідний наказ по навчальному закладу від 01.09.2017 №01-10/101 «Про організацію роботи спеціальної медичної групи з фізичної культури».

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2017/2018 навчального року є таким:

Основна

Підготовча

Спеціальна

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

81

82%

6

6%

12

12%

Працівники НВК також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік, працівники їдальні – два рази на рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства, постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Гаряче харчування учнів 1-11 класів, крім пільгових категорій, відбувалось за бажанням батьків і за їхній рахунок. Гарячим харчування було охоплено 75 (82%) учнів закладу. Витрати на організацію харчування склали 118395,70 грн.

Оздоровлення учнів

У 2015 році із 109 учнів оздоровлено 48 учнів (44%);

- 1 потерпілий внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- 12 дітей із багатодітних сімей;

- 3 дітей-сиріт;

- 14 дітей оздоровлено за батьківські кошти;

- 10 обдарованих дітей;

- 2 дітей-інвалідів.

У 2016 році із 109 учнів оздоровлено 45 учнів (41%);

- 15 дітей із багатодітних сімей;

- 3 дітей-сиріт;

- 18 дітей оздоровлено за батьківські кошти;

- 8 обдарованих дітей;

- 1 дітей-інвалідів.

У 2017 році із 99 учнів оздоровлено 65 учнів (66%);

- 15 дітей із багатодітних сімей;

- 5 - дітей, позбавлених батьківського піклування

- 18 дітей оздоровлено за батьківські кошти;

- 10 обдарованих дітей.

8. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу НВК з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації закладу освіти. Наказом по НВК від 10.08.2017 №01-10/94 «Про організацію роботи з охорони праці та дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки на 2017/2018 навчальний рік» призначено відповідального за здійсненням контролю за створенням здорових і безпечних умов освітнього процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки заступника директора з навчально-виховної роботи Коваленка І.В., відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог пожежної безпеки, техніки безпеки при експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів призначено завгоспа НВК Шульгу Н.І., відповідальним за створення здорових і безпечних умов, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки в їдальні призначено Щербину О.І., відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також за попередження травматизму дітей в пришкільному інтернаті призначено вихователя Тищук Н.В.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях навчально-виховного комплексу розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В НВК розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з працівниками. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Приємно, що у цьому році не травмувався жоден учень. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

Із метою організованого початку нового 2018/2019 навчального року і дотримання Закону України «Про освіту» (про забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання учасників освітнього процесу) наказом по НВК від 01.06.2018 №01-10/63 «Про підготовку Красилівського НВК до нового 2018/2019 навчального року з охорони праці та техніки безпеки» затверджено загальношкільні заходи по підготовці Красилівського НВК до нового 2018/2019 навчального року.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється відповідно до Статуту на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування були:

· кошти відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації;

· благодійні внески батьків;

· благодійні і спонсорські внески фізичних і юридичних осіб;

· кошти за оренду земельної ділянки, яка належить закладу освіти на праві постійного користування.

У 2017/2018 навчальному році

- за кошти відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації, місцевого бюджету і за оренду земельної ділянки, яка належить закладу освіти на праві постійного користування, придбано витратні матеріали для поточних ремонтів, комп᾿ютерну техніку, комплект меблів для учнів 1 класу, обладнання для харчоблоку, замінено дерев᾿яні вікна на металопластикові, відремонтовано техніку, здійснено ремонт актової зали та кабінету мистецтва, а саме:

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, ОПЛАЧЕНИХ ЗІ СПЕЦРАХУНКУ

ТА ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

№ з/п

Статті витрат

Сума, грн.

Мета використання

Які кошти залучено

ВЕРЕСЕНЬ-2017

1.

Витратні матеріали для поточного ремонту

9534,50

Поточний ремонт коридорів, навчальних кабінетів, їдальні

Спецкошти

2.

Витратні матеріали для поточного ремонту

4206,00

Поточний ремонт географічного кабінету

Спецкошти

3.

Витратні матеріали для поточного ремонту

5450,60

Поточний ремонт географічного кабінету, їдальні, пришкільного інтернату

Спецкошти

ЖОВТЕНЬ-2017

1.

Запасні частини

1241,26

Ремонт автомобіля ВАЗ-2107

Спецкошти

ЛИСТОПАД-2017

1.

Витратні матеріали для поточного ремонту

3594,00

Поточний ремонт їдальні, шкільних приміщень

Спецкошти

ГРУДЕНЬ-2017

1.

Заміна дерев᾿яних вікон на металопластикові (31 вікно)

199730,00

Фасад основної будівлі НВК

Спецкошти з оренди землі

СІЧЕНЬ-2018

1.

Господарські товари

15847,00

Оброблення відкосів вікон

Спецкошти

2.

Запасні частини

34776,84

Ремонт автобуса КАВЗ-397652, держ. №218-93 КМ

Бюджетні кошти

3.

Прінтер "PANTUM"

5823,00

Матеріально-технічне забезпечення учнів 1 класу 2018/2019 н.р.

Бюджетні кошти

4.

Столи виробничі 3 шт.

7689,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Бюджетні кошти

5.

Ванна миєчна трьохсекційна

4710,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Бюджетні кошти

6.

Стіл учнівський 1-місний з полицею 12 шт.

8826,00

Матеріально-технічне забезпечення учнів 1 класу 2017/2018 н.р.

Бюджетні кошти

7.

Стілець Т-подібний регулюємий

5580,00

Матеріально-технічне забезпечення учнів 1 класу 2017/2018 н.р.

Бюджетні кошти

ЛЮТИЙ-2018

1.

ДСП №18 (6 шт.)

3840,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Кошти місцевого бюджету

2.

Кроква 4,5м (8 шт.)

1408,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Кошти місцевого бюджету

3.

Дошка 25х100 (20 шт)

840,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Кошти місцевого бюджету

БЕРЕЗЕНЬ-2018

1.

Шпалери флізелінові (20 рул.)

10000,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Кошти місцевого бюджету

2.

Багети (20 шт.)

712,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Кошти місцевого бюджету

3.

Шпалери вінілові (8 рул.)

3200,00

Поточний ремонт у кабінеті мистецтва

Кошти місцевого бюджету

4.

Витяжка (2 шт.)

5230,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Спецкошти

5.

Монтажний комплект до витяжки (2 шт.)

1000,000

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Спецкошти

КВІТЕНЬ-2018

1.

Сифон для умивальника (3 шт.)

240,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Спецкошти

2.

Шланг для води (3 шт.)

225,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Спецкошти

3.

Кран шаровий (12 шт.)

1104,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, пришкільного інтернату, туалету

Спецкошти

4.

Грунтовка "Церезіт" (4х10л)

792,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

5.

Ізогіпс (4 м.)

560,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

6.

Сатингіпс (3 м.)

420,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

7.

Мультифінішна штукатурка (2 м.)

380,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

8.

Клей "Метилан" (10 п.)

880,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

9.

Фарба водоемульсійна

940,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК, кабінеті мистецтва

Спецкошти

10.

Фарба жовто-коричнева (14 б.)

2352,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

11.

Розчинник (5 л.)

195,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

12.

Плінтус пластмасовий (25 м.)

380,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

13.

Фурнітура для плінтуса (22 шт.)

132,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

14.

Дюбеля (2 п.)

130,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

15.

Оліфа (10 л.)

370,00

Ремонтні роботи в актовій залі НВК

Спецкошти

16.

Розетка (4 шт.)

232,00

Заміна в актовій залі, кабінах мистецтва, математики, педагога-організатора

Спецкошти

17.

Вимикач (3 шт.)

186,00

Заміна в актовій залі, кабінеті мистецтва,

Спецкошти

18.

Лампа світодіодна (4 шт.)

240,00

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку

Спецкошти

ЧЕРВЕНЬ-2018

1.

Запасні частини

3431,00

Ремонт автомобіля ВАЗ-2107

Спецкошти

Загальна сума надходжень станом на 20.06.2018 року становить 346427,20 грн.

- за благодійні кошти здійснено ремонтні роботи, придбано товари, комп’ютерну техніку, а саме:

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, ОТРИМАНИХ ЯК БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

№ з/п

Статті витрат

Сума, грн.

Мета використання

Які кошти залучено

ВЕРЕСЕНЬ-2017

1.

Тюлева занавісь

2000,00

Зашторення вікон шкільних коридорів

Благодійна допомога

2.

Шпалери, кант шпалерний

187,00

Поточний ремонт коридорів, майстерні

Благодійна допомога

3.

Овочі

17733,30

Для організації харчування учнів

1-11 класів

Батьківська матеріальна допомога

4.

Оплата послуг за ремонт географічного кабінету

6500,00

Поточний ремонт географічного кабінету

Благодійна допомога батьків учнів 8 класу

ЖОВТЕНЬ-2017

1.

Пшениця

240,00

Посівний матеріал для пришкільних ділянок

Благодійна допомога

2.

Кухонний посуд

2385,00

Для організації харчування учнів

1-11 класів

Благодійна допомога

3.

Витратні матеріали для поточного ремонту

950,70

Поточний ремонт шкільних приміщень

Благодійна допомога

ЛИСТОПАД-2017

1.

Дошка класна

2921,00

Кабінет математики №2

Благодійна допомога

2.

Дошка класна

2574,00

Кабінет географії

Благодійна допомога

3.

Системний блок

15499,00

Кабінет секретаря

Благодійна допомога

4.

Монітор

2200,00

Кабінет секретаря

Благодійна допомога

5.

Нетбук

5900,00

Кабінет англійської мови

Благодійна допомога

6.

М᾿ячі (15 шт.)

1200,00

Спортивний зал

Благодійна допомога

ГРУДЕНЬ-2017

1.

Витратні матеріали для ремонту стендів

3368,15

Ремонт стендів

Благодійна допомога

СІЧЕНЬ-2018

1.

Оплата послуг за оброблення відкосів вікон

12000,00

Вікна основної будівлі НВК

Благодійна допомога

КВІТЕНЬ-2018

1

Кущі троянд

575,00

Упорядкування шкільних клумб

Благодійна допомога

Загальна сума благодійних надходжень станом на 20.06.2018 року становить 76233,15 грн.

Упродовж цього навчального року відчутною була участь батьків в організації освітнього процесу. Батьківський комітет долучався до участі в плануванні роботи закладу освіти, аналізу результатів освітнього процесу, вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення. Батьки допомагали підготувати навчальний заклад до навчального року, закуповували підручники, канцтовари, господарські товари, допомагали обслуговувати комп’ютерну техніку, утримувати транспорт, забезпечували заклад санітарно-гігієнічними засобами, організовували збір продуктів та коштів для функціонування шкільної їдальні, організовували дозвілля та відпочинок.

Щомісяця відбувалися засідання батьківського комітету, протягом навчального року в кожному класі проведено по 2-3 батьківських зборів, 2 загальношкільних батьківських зборів.

Відчутною, як і в минулому навчальному, у 2017/2018 н.р була допомога батьківського фонду.

Всього поступило коштів – 11610 грн.,

Використано коштів – 11608,18 грн.,

Залишок - 1,82 грн.

На завершальному етапі робота з виготовлення технічної документації на будівлі школи та документації із землеустрою завдяки фінансовій підтримці коштів з місцевого бюджету (35327,32 грн.).

Із підготовки навчально-виховного комплексу до нового 2018/2019 н.р. заплановано ряд заходів, а саме:

№ з/п

Зміст запланованих заходів

Терміни виконання

Джерело фінансування

1

Створення освітнього простору Нової української школи у кабінеті 1 класу

До 15.08.2018

Спецкошти та бюджетні кошти

2

Капітальний ремонт сходових клітин основної будівлі НВК

До 01.09.2018

Спецкошти

3

Поточний ремонт навчальних кабінетів та коридорів НВК

До 01.09.2018

Спецкошти

4

Поточний ремонт підсобного приміщення НВК

До 20.06.2018

Спецкошти

5

Заміна вікон у спортивному залі НВК

До 01.12.2018

Спецкошти

6

Поточний ремонт пришкільного інтернату та їдальні

До 01.09.2018

Спецкошти

7

Придбання зашторення для вікон та сцени актової зали

До 01.09.2018

Спецкошти

10. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи НВК, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом освіти близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за освітнім процесом адміністрація НВК приймає колегіально.

Для реалізації права учнів на рівний доступ до освіти виконувався робочий навчальний план, складений:

· для школи І ступеня

- 1-4 класи – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

· для школи ІІ ступеня

- 5-8 класи – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 №1465, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855;

- 9 клас – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додаток 1), затвердженим наказом МОН України від 23.02.2004 №132 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 05.02.2009 №66, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855;

· для агротехнічного ліцею

- І-М - ІІ-М курси (10-11 класи) – за Типовим навчальними планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, природничо-математичний напрям (математичний профіль) (додаток №5), затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 №657, від 08.05.2015 №518 та від 07.08.2015 №855.

Вирішенню навчальної проблеми закладу освіти сприяла методична робота з педагогічними кадрами, де вагоме місце було відведено роботі педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися такі питання:

- про проектування компетентнісно орієнтованого уроку як важливої умови оновленого змісту навчання;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із біології у 6-11 класах;

- про роль превентивного виховання у становленні особистісної зрілості й життєвої компетентності на засадах співпраці та співтворчості;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів 7-11 класів із фізики;

- про рівень начальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм;

- про організацію різновидових форм фахового вдосконалення педагогів на основі творчої реалізації системи методичної роботи в навчальному закладі;

- про реалізацію змісту програми та рівень навчальних досягнень учнів із хімії;

- про атестацію педагогічних працівників 2018 року;

- про вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів для учнів 1, 5, 10 класів на 2018/2019 навчальний рік.

Результати вивчення стану реалізації змісту програм зазначених вище предметів опрацьовані на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради, нараді при директору.

Загалом директором закладу освіти, заступниками директора з НВР у 2017/2018 н.р. було відвідано та проаналізовано близько ста уроків та позакласних заходів.

Пріоритетними напрямками роботи Красилівського НВК

у 2018/2019 навчальному році вважати:

· розроблення освітніх програм та навчальних планів закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік;

· розроблення гнучкої особистісно зорієнтованої системи професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до напрямів реформування системи освіти та суспільних викликів;

· підготовку вчителів початкових класів до старту реформи Нової української школи у 1 класі з 2018/2019 навчального року;

· реалізацію змісту оновлених навчальних програм для 5-9 класів на основі діяльнісного підходу в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти;

· реалізацію сучасних технологій професійного зростання, підвищення кваліфікації педагогів у контексті інноваційного розвитку системи освіти закладу, надання різноманітних інформаційно-освітніх і консультативно-методичних послуг;

· забезпечення організаційно-методичного супроводу готовності педагогічних працівників закладу до реалізації ключових завдань Нової української школи: компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства;

· створення організаційно-педагогічних умов у навчально-виховному комплексі для розвитку інноваційного освітнього простору, сприяння участі педагогічних працівників у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня щодо апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 1 класі та Типових навчальних планів для старшої школи в 10-му класі;

· здійснення методичного супроводу професійної діяльності педагогів, які працюватимуть з дітьми, що мають особливі освітні потреби;

· підвищення якості навчально-виховного процесу, створення умов для підготовки учнів ІІ-М курсу (11-М класу) до ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

· удосконалення роботи з організації науково-методичного та психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

· організація ефективної роботи з обдарованими дітьми на засадах компетентнісного підходу та педагогіки партнерства щодо забезпечення їх якісної підготовки до районних, обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад;

· створення умов щодо широкого залучення дітей та учнівської молоді до навчання в гуртках, спортивних секціях;

· обладнання та змістове наповнення навчальних кабінетів, приведення матеріально-технічного стану навчального закладу до сучасних потреб;

· продовження створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, посилення заходів з організації харчування учнів НВК;

· впровадження педагогіки партнерства між учнями, учителями та батьками;

· забезпечення функціонування математичних профільних класів, надання учням професії водія категорії “С1”;

· забезпечення повного й ефективного використання варіативної складової навчальних планів, удосконалення її програмного та навчально-методичного забезпечення;

· упорядкування та змістове наповнення веб-сайту закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 46

Коментарi